Utkání

Zpráva o florbalovém turnaji 

Ve středu 30. 3. proběhl florbalový turnaj tříd druhého stupně, jehož organizace se ujal školní parlament. Výsledky: první místo vybojovala 7. A s 15 body, na druhém místě se umístili deváťáci s 9 body, třetí příčku obsadili osmáci s 9 body, na čtvrtém – bramborovém místě se umístila 6. B se 6 body, na místě pátém 7. B se 4 body a tabulku uzavřela třída 6. A s 1 bodem.

Velké poděkování patří paní učitelce Šafrankové, která na celý turnaj dohlížela a pomáhala rozhodčím.