Víčka

Sbírání víček na „ Jedničce“ pokračuje i letos

   V minulém roce se naše škola zapojila do sbírání víček, jejichž výtěžek byl určen tělesně postiženému Ondrovi Duškovi z Ostrova u Hořic v Podkrkonoší a přispěl tak k částečné úhradě rehabilitačního pobytu v lázních.

   V letošním roce sbírka plastových uzávěrů pokračuje. Jsme velmi rádi, že můžeme opět pomoci, tentokrát bude výtěžek sbírky věnován dětem v kolínském regionu. Konkrétně se jedná o Dětské centrum Kolín (bývalý Kojenecký ústav), kde je v současné době 35 dětí.

Ředitelkou Dětského centra, které sídlí v Tylově ulici, je MUDr. Eva Nemeškalová.

     Hlavní činností DC je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí. Jedná se o děti, které jsou ohroženy ve vývoji nevhodným sociálním prostředím, děti týrané, zanedbávané, zneužívané a zdravotně postižené.

Dětské centrum poskytuje těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, mimo jiné, zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní (onkologicky nemocné děti). Vždy jsou respektovány konkrétní a individuální potřeby a zájmy dítěte. Dětem je poskytnuto ubytování, ošacení, výchovná činnost a zaopatření, které spočívá v zajištění základních životních potřeb, v potřebné péči a pomoci. Každodenní obětavou péčí se snaží zaměstnanci DC nahradit dětem ztracený domov.

Děkujeme Vám za pomoc.

      

                                 Mgr. Michaela Volková – koordinátor školního parlamentu