První den

V pondělí 4. září jsme přivítali naše žáky po prázdninách zpět ve škole. Nejvíce se jistě těšili prvňáčci. Do lavic jich letos usedlo 89, otevřeli jsme 4 první třídy. Paní ředitelka společně s třídními učitelkami popřála všem mnoho štěstí, noví žáčci pak byli slavnostně uvedeni do svých tříd.

 

   

Retro den

Zajímavý pohled čekal na kolemjdoucí naší školy ve středu 31.5. Do školy přicházeli pionýři 80. let, prvorepublikoví žáci, děvčata v sukních svých babiček a kluci v baretech a pumpkách po dědečkovi, na zádech staré aktovky, pionýři v rukách mávátka a motivační hesla. Ve škole se totiž konal retro den.

„Nastrojily“ se i paní učitelky a společně se svými žáky si tento den báječně užily. Ve třídách byly připraveny mini výstavky se starými učebními pomůckami, ale i staré hračky, mince, psací stroje, fotoaparáty, sportovní náčiní. Po celý den si děti mohly vyzkoušet vyučování „ po staru“ – bez interaktivních tabulí, či jiných technických vymožeností, sedět museli s rukama za zády, o velké přestávce se povinně procházet dokola, někteří zažili jaké je to  v „oslí“ lavici, či klečet v koutě hanby.

Byl to zajímavý návrat do doby minulé a pro děti velmi obohacující zkušenost. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří zapátrali ve své paměti, prohledali šatníky, sklepy, půdy a šli do toho s námi.

                                                   Mgr. Michaela Volková

Poznávací zájezd do Chorvatska

Ve dnech 9. – 18. 6. 2017 se skupina 46 dětí a 5 pedagogických pracovníků vydala na poznávací zájezd do chorvatského letoviska Sveti Filip i Jakov. Ubytováni jsme byli v chatkách v kempu Barbarossa. Cesta z chatek k moři trvala asi 3 minuty, což bylo báječné. V tomto termínu zde bylo ještě málo rekreantů, a tak jsme si koupání v moři opravdu užili. Hned na pláži byla sportoviště a dětský koutek. Oboje jsme hojně využívali nejen během dne, ale i ve večerních hodinách.

Navštívili jsme městečko Biograd na Moru s druhým největším přístavištěm rekreačních plavidel. Může jich zde parkovat až 3000. Zajímavá je i historická část tohoto městečka se svými úzkými a spletitými uličkami. Velmi hezký a povedený byl i výlet lodí na ostrov Vrgada s červenými písčitými plážemi a fishpiknikem na lodi. Poučná byla i vycházka na zdejší poutní místo, odkud byl nádherný výhled na okolní ostrovy a ostrůvky.

V kempu společně s námi žili ještěrky, užovky, štírci i suchozemské želvy. V moři jsme viděli mořské ježky, škeble sumýše, ryby i mořské hvězdice. Poznali jsme bylinky, které u nás běžně nerostou – vavřín (bobkový list), rozmarýn nebo divoké oregano. Udivily nás obrovské keře oleandrů  obtěžkané množstvím květů.

Celý pobyt byl velmi pěkný, slunný a poučný. Odnesli jsme si mnoho poznatků a zážitků.

 

                                                                                                        Mgr. Ivana Marková

 

 

Den dětí

Jako každoročně i letos se v naší škole konal Den dětí, který pro své mladší kamarády připravili ti nejstarší – žáci 9. třídy. Ze sportovních soutěží a disciplín jste mohli  vidět skákání v pytli, paralelní slalom, či absolvovat opičí dráhu zakončenou trampolínou. Bylo toho opravdu spoustu a žákům se Den dětí líbil i proto, že všichni si odnášeli nějakou sladkou odměnu za své snažení. I počasí bylo příznivé a tak nevadilo ani trochu vody na oblečení při postrkování PET víček vodou z injekčních stříkaček.  Zkrátka – povedlo se.

                                                                                                                             Ivana  Marková

 

Den Země

 

Ze života našich předků

Dne 5. 5. 2017 jsme v rámci projektu Den Země odjeli kolínskou řepařskou drážkou na okraj obce Býchory a pěšky se vydali směr Ekocentrum Horka.  Přestože nám počasí nepřálo, cestou se drobně rozpršelo a déšť ustal až při zpáteční cestě, velice jsme si celý program užili. Členové Ekocentra nás rozdělili do družstev a my plnili různé úkoly- hod oštěpem, mleli jsme mouku a pekli koláčky v peci, jezdili na koni, poznávali rostliny, seznámili se s životem našich předků, prohlédli si model polozemnice apod.  Jako bonus jsme si mohli opéci přinesené buřtíky na ohništi. Domů jsme se vrátili promočení na kůži, ale spokojení a obohacení
o nevšední zážitky.

za 6. třídy Mgr. I. Pokorná

DEN ZEMĚ 2017

22. duben – ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na odpady ničící životní prostředí. Vyhlášení dne sahá do roku 1969 a první oslava proběhla až o rok později v San Francisku.

V letošním školním roce připadá tento den na sobotu, ale i tak bylo a ještě bude pro naše žáky připraveno spoustu zajímavého programu.  Do oslav se naši žáci zapojují s nadšením a samozřejmě
i ve spolupráci s rodiči. Jedním příkladem za všechny je výsadba aleje stromů, ke kterým museli rodiče prvňáčků pomoc, napsat příběh stromu. Celou akci řídila Mgr. M. Procházková. (více v aktualitách-web školy)

A tady je další ochutnávka aktivit:

Zdravá pětka pro prvňáky

Velmi poutavou formou se seznámili s pravidly zdravého stravování. Soutěžili jednotlivci, utkala se
i družstva. Nakonec si poskládali paní učitelku z kousků ovoce a zeleniny, aby jí pak mohli celou sníst. Akce se vydařila a děti už vědí, že pokud chtějí být zdravé a veselé, denně jedí 5 krát, vypijí 5 sklenic vody, snědí 5 porcí ovoce a zeleniny.

za 1. třídy Mgr. J. Jeníková

školní statek

Život na statku

 

Obě páté třídy navštívily v pátek 21. 04. 2017 v rámci oslav Dne Země školní statek
v Poděbradech. Několikahodinový program připravili žáci SZeŠ a SOU Poděbrady. Program „Velký zemědělský den“ byl zaměřen na poznávání zvířat, strojů, prací a ochranu prostředí na venkově. Byli jsme nejen na školním statku, ale také ve střední zemědělské škole a v jejím areálu. Viděli jsme pro nás hodně nových a zajímavých strojů, zvířat, ale také jsme soutěžili. Celý program byl velmi zajímavý, a i když bylo chladno, tak jsme si jej užili.

 

Za 5. třídy Mgr. N. Kotková

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

chov včel

Včely

 

Dne 3. 5. 2017se společně třída 3. B a 4. A zúčastnily zážitkového programu v Ekocentru  Huslík  u Poděbrad. Byl pro ně připraven výukový program o včelách, který vedla profesionální včelařka. Děti se seznámily s historií chovu včel až do dnešní doby.  Dozvěděly se, jak to v úle chodí, jaké jsou ve včelstvu včely a jaké mají funkce. Seznámily se s pojmy včelí královna, trubec a dělnice. Podle pokynů lektorky plnily různé úkoly, sestavily plástev
na med, vyzkoušely si pomůcky, které používá včelař při práci ve včelíně, a vyrobily si svíčku ze včelího vosku. Na závěr ochutnaly místní med a také si ho mohly zakoupit.  Ve druhé části programu si zahráli hry v místním lužním lese a prošly si záchrannou stanici, která se stará
o poraněná a hendikepovaná zvířata.   

Mgr. M. Hubáčková

soutěž

Mladý zahrádkář

Naší školu letos opět na této soutěži zastoupili dva žáci, Aneta Hynčicová, 8. A
 a V. Soukup, 7. B. Soutěžili v kategorii starších žáků, a i když neobsadili místa na stupních vítězů, odnesli si spoustu odměn. Jejich neúspěch je pro ně motivací pro další ročník soutěže, na který se už teď připravují.

Mgr. Bc. Drahoslav Novotný – garant soutěže