SRPŠ – příspěvky a jejich použití ve školním roce 2016/2017

Vybíral se dobrovolný příspěvek ve výši 300 CZK na dítě.

 Datum

VYBRALI JSME

 Částka (Kč)

 Částka (Kč)

14.11.2016 příspěvky SRPŠ od rodičů 78 400,00  
9.12.2016 příspěvky SRPŠ od rodičů – dovybráno 17 010,00  
  celkem 95 410,00  
       
 

ZAPLATILI JSME

   
18.12.2016 TV, přehravače do družiny   23 760,00
6.1.2017 permanantka vodní svět – bruslení   4 000,00
11.1.2017 koberce s obšitím 2 kusy   10 895,00
6.2.2017 panel na basket a míče   4 443,00
18.4.2017 reproduktor Panasonic SC-CMAX5E-K do tělocvičny   11 690,00
1.9.2017 skříně do družiny    39 855,00
  celkem   94 643,00
       
 

ZÍSKALI JSME DAR OD TPCA

   
12.12.2016 dar od TPCA 17 000,00  
12.12.2016 nákup her a stavbenic pro družinu   17 000,00
       
31.10.2017 Zústatek bankovního účtu SRPŠ 9 003,71  
  bude použito na úhradu právních služeb v souvislosti s povinou změnou na spolek    
       
       

SRPŠ – příspěvky a jejich použití ve školním roce 2017/2018

       
Budeme opět vybírat dobrovolný příspěvek ve výši 300 CZK na dítě
       
Prosíme rodiče, kteří mají možnost získat od zaměstnavatele dar na potřeby dětí a chtějí pomoci, aby se přihlásili u zástupců SRPŠ
       

                    Předpokládané využití příspěvku

   
  Příspěvěk na akci „Mikuláš“   6 000,00
  Permanentka na kluziště   4 000,00
  Stolní fotbal 2. st.   10 000,00
  Výstavní panely na chodby školy   15 000,00
  Dresy 1. st., 2. st.   12 000,00
  Nábytek-třídy   25 000,00
  Skříň na poháry-sport   15 000,00
  Boxovací pytel   12 000,00
   Celkem   99 000,00

V Kolíně dne 31/10/2017 Ing. Alena Břečková – předsedkyně SRPŠ.