VODOS Kolín

V pondělí 11.12.2017 k nám přijeli pracovníci z firmy VODOS Kolín, aby nás provedli vzdělávacím programem „ DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“. Projektu se zúčastnily třída V. C a VIII. ročníky.

Vzdělávací program se zaměřuje na problematiku odpadní vody. Čistírny odpadních vod každoročně zpracují desítky milionů metrů krychlových odpadní vody. Bohužel v ní, a tedy i v kanalizaci velmi často končí předměty a látky, které do ní nepatří. Poškozují nejen kanalizační potrubí, ale i další zařízení sloužící k čištění odpadní vody.

Žáci se na hodině interaktivní formou dozvěděli, co se stane s odpadní vodou, než se vrátí opět do přírody, a jak správně nakládat s odpadky. Pracovními listy je provedla postavička kocoura AGIho, který je zároveň symbolem celého projektu. Na konci hodiny byli všichni odměněni za skvělou spolupráci.

Za V. C a VIII. třídy Mgr. Lucie Nechvílová