Povídání o houbách s mykologem

Tímto tématem byla zpestřena výuka přírodopisu žáků 6. ročníku a výuka prvouky u žáků 3. ročníku. Naučného povídání ze světa hub se ujal p. Jaroslav Malý, který žákům představil jednotlivé zástupce hub v našich lesích, pověděl jim něco o jejich sběru, významu v přírodě, léčivých účincích a využití v kuchyni. Přednáška byla interaktivní – dětem byly kladeny otázky a za správné odpovědi byly odměněny sladkou maličkostí. Na závěr průvodce besedy nabídl ke koupi pexeso, kalendář i knihu s krásnými fotografiemi.

           

Za EVVO Mg. Bc. Drahoslav Novotný – koordinátor EVVO