DEN ZEMĚ 2018

Den Země je sekulárním (světským) svátkem, což znamená, že je nezávislý na náboženství, náboženských úvahách a jednáních.

Tento den připadá každoročně na 22. duben a je věnován Zemi. Samotný svátek je ovlivňován původními dny Země, při kterých se oslavovala jarní rovnodennost – příchod jara. V moderním světě jde o svátek ekologicky motivovaný, svátek, který má upozornit lidi na dopady, které nás čekají při ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá až do roku 1969. Současným cílem je tak zvyšování energetické účinnosti, recyklování odpadků a hledání obnovitelných zdrojů energie.

Učitelé naší školy, jako každý rok, připravili pro žáky spoustu zajímavých aktivit, využili nabídky programů ekocenter nebo zorganizovali zajímavé exkurze do podniků v blízkém okolí.

Tradičně mezi akcemi nechyběl sběr papíru – sebralo se více jak 11 000 kg.

Dalšími neodmyslitelnými aktivitami byly: návštěva ekologické výstavy pořádaná Městským kulturním střediskem v Kolíně a interaktivní program nadace Zdravá pětka pro naše prvňáky a nově i pro žáky 6. ročníku.

Vše další, co bylo společné s oslavou Dne Země, se uskutečnilo např. v Archeoparku Všestary (2. třídy), v Ekocentrum Huslík u Poděbrad (3. třídy), Ekocentrum Horky (4. třídy) nebo na Školním statku v Poděbradech (5. třídy).

Žáci druhého stupně vyrazili na zajímavou procházku Národní přírodní rezervací Libický luh (7. třídy) nebo na zajímavé exkurze do tepelné elektrárny Chvaletice, do nymburského pivovaru a poděbradských skláren Bohemia.

Ekologicky motivovaného programu se také děti zúčastnily v rámci pobytů v přírodě, vícedenních výletů nebo také adaptačních kurzů.

Je však třeba si uvědomit, jak je pro člověka důležitá voda – základní podmínka existence života –  a půda – složka neživé přírody sloužící k zajištění potravy.

 

koordinátor EVVO

Archeopark Všestary

24. dubna podnikli žáci 2.B a 2.C výlet do pravěku. Při návštěvě archeoparku ve Všestarech na vlastní kůži zažili, jak těžký život naši předci vedli. Obdělávali pole s replikami pravěkých nástrojů, mleli obilí na zrnotěrce a žernovu, v typickém obydlí zemědělců vařili a poté ochutnávali obilnou kaši. Seznámili se s vývojem keramiky a jejím užitím a nakonec vyrobili svůj vlastní výrobek. Pro žáky to byl příjemný návrat do historie z našeho přetechnizovaného světa a všichni, včetně pedagogického doprovodu, si výlet užili.

     

Mgr. Michaela Volková (tř. uč. 2.B)

Libický luh

Ve dnech 10. a 17. dubna podnikly obě sedmé třídy exkurzi do Národní přírodní rezervace Libický luh u Velkého Oseka. V tomto období tam kvetou fialové a bílé dymnivky, kterých tu jsou doslova koberce, zpestřené občas žlutými a bílými květy sasanek (sasanka pryskyřníkovitá a sasanka hajní). K vidění byly i kvetoucí plicníky a orseje (orsej jarní). Na cestě ležely seschlé zbytky žabek, objevili jsme i jednu živou, ta se před námi během chvilky dokonale ukryla v listí.

Exkurzi jsme zakončili u ohrady nedaleko velkooseckého jezera, kde spolu přátelsky pobývají ovce, kozy a pávi.

                             

Š. Jeřábková, I. Marková, I. Pokorná

Jarní tvoření

Ve středu 14. 3. a ve čtvrtek 15. 3. se v 8. oddělení školní družiny konalo jarní tvoření. Nejprve i žáci vystřihli obrys vajíčka, které poté omotávali vlnou a chemlonem. Druhý den za pomoci paní vychovatelky přilepili vystřižené dekorace z filcu a následně je domalovali. Seznámili se tak s další technikou tvoření i materiálem. Chtělo to velkou trpělivost, ale výsledek byl překvapující.

     

Naděžda Benešová, vychovatelka.    8. oddělení

Zahradníci ani v zimě neotálejí….

Je sice ještě zima, ale správní zahradníci už pomalu zasévají semínka zeleniny, aby v létě a na podzim mohli sklízet úrodu.

Rozhodli jsme se, že si zasejeme různá semínka a budeme pozorovat, jak klíčí a rostou mladé rostlinky. Abychom lépe viděli klíčení, použili jsme pod semínka vatové tampony, většinu jsme vyseli do zeminy, aby po vyklíčení mohla rostlinka bezpečně růst. Na výsadbu jsme využili již nepotřebné plastové misky např. od zmrzliny a od masa, papírová plata od vajíček, která udržují zeminu více vlhkou a lékařské špachtličky na popis druhů semínek. Zeminu jsme zvlhčovali prázdným rozprašovačem od prostředku na mytí oken. Snažili jsme se tedy i „recyklovat“ již nijak nevyužitelné výrobky.

Na pozorování jsme si vybrali semena hrachu, fazolí a čočky. Dali jsme je na vatové tampony, abychom viděli, jak klíčí.

Do zeminy jsme zaseli směs zimního krmení pro ptáčky.

Pro budoucí vypěstování rostlin na zahrádce jsme si zvolili semínka okurky, rajčat a papriky, ta jsou v mini pařeništích a v plastových miskách v zemině.

Pečlivě vše zaléváme. Po čtrnácti dnech již máme možnost zkoumat klíčky u nejrychleji klíčících semen, a dokonce i malé rostlinky okurek a rajčat. Povídáme si o dalších postupech přesazování a hlavně se denně staráme, aby semínka a rostlinky měly dostatek vláhy, tepla a světla.

Nakonec si žáci rozeberou rostlinky, které budou vysazovat doma na záhonky a do skleníků. Ale na to si ještě dlouho počkáme.

  

B. Belzová – vychovatelka III. odd. ŠD

Recyklohraní

Splnění 2. úkolu z „Recyklohraní“ se účastnila tři oddělení naší družiny. Druhé a sedmé oddělení zjišťovalo umístění červených kontejnerů v Kolíně při vycházce a třetí oddělení hledalo na internetu informace, znázornilo na mapě Kolína rozmístění červených kontejnerů a zpracovalo závěrečnou zprávu

     

B. Belzová – vychovatelka