Mobilní planetárium

Dne 4. 12. se tři vybraní žáci naší školy Vojtěch Párys, David Drahovzal a Jiří Gač (všichni z 9.B) zúčastnili online rozhovoru s kosmonautem Paulem Nespolim. Jednalo se o historicky první veřejné spojení s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS) na území České republiky a kromě naší země signál putoval ještě do Rakouska, Itálie a Finska. Každá ze zemí měla možnost položit Nespolimu několik otázek týkajících se pobytu kosmonauta ve vesmíru. Český tým z ČVUT se například ptal na to, jakým způsobem kosmonauti řeší utírání prachu uvnitř kabin, jaké jsou vlivy pobytu ve vesmíru na psychiku člověka a zda se v budoucnu na vesmírných stanicích plánuje umělé vytváření gravitace. Žáci po skončení rozhovoru absolvovali zajímavou prohlídku virtuálním planetáriem, kde si prohlédli naši sluneční soustavu i okolní galaxie.

     

Ing. Ondřej Šíla