Recyklohraní

Splnění 2. úkolu z „Recyklohraní“ se účastnila tři oddělení naší družiny. Druhé a sedmé oddělení zjišťovalo umístění červených kontejnerů v Kolíně při vycházce a třetí oddělení hledalo na internetu informace, znázornilo na mapě Kolína rozmístění červených kontejnerů a zpracovalo závěrečnou zprávu

     

B. Belzová – vychovatelka