Přehlídka dravého ptactva

V pondělí 18. 6. 2018 se žáci ZŠ zúčastnili výukového programu o dravcích. Krátký výklad s ukázkami letu dravců se uskutečnil na atletickém stadionu v Kolíně, kam jsme se všichni společně vydali pěšky po první vyučovací hodině. Dravce jsme si mohli prohlédnout i zblízka, hlavně jsme je nesměli vyplašit rychlými pohyby a hlukem. Zájemci si mohli vyzkoušet jejich přílet až na vlastní ruku, takže kontakt s opeřenci byl opravdu bezprostřední. Program nakonec vyvrcholil krátkou soutěží, při níž jsme si zopakovali podstatné informace. Vystoupení bylo nakonec oceněno spontánním potleskem, a to zcela zaslouženým. Těšíme se na příští setkání.

Mgr. Lucie Nechvílová