JEDNIČKA NA KONCI EVROPY

Třetí květnový týden se 14 žáků z osmých a devátých tříd základní školy Bezručova zúčastnilo výměnného pobytu spolufinancovaném městem Kolín. Žáci navštívili své kamarády z francouzské školy v Bretani. S naší partnerskou školou Collège Paul Féval nacházející se v kouzelném městečku Dol-de-Bretagne spolupracujeme od září 2017 na projektu „Evropa a evropský občan“.

Naše partnerská škola nám připravila bohatý program. Samozřejmě jsme se účastnili výuky, ale zároveň sportovali a poznávali okolí. Naši žáci představili město Kolín a školu pomocí prezentací a následnou diskusí. Zaznamenali jsme rozdíly ve vzdělávacích systémech i v běžném chodu škol. Při výuce angličtiny, němčiny, pracovní, hudební a estetické výchovy se žáci mohli aktivně zapojit do hodin.

Mezi sportovní aktivity byl zařazen sand yachting v Hirel, který si nejprve s obavami, ale na závěr s velkým nadšením, vyzkoušeli všichni přítomní. Při jízdě na vozítku s plachtou a kolečky, poháněném větrem v česko-francouzských párech, se zažila spousta legrace. Další silný zážitek si žáci odnesli z brodění bahnem, chůzí v pohyblivém písku a proudech vody. To vše se odehrávalo při odlivu kolem poloostrova Mont-Saint-Michel. K dalším skvostům, které jsme navštívili, patřily města Rennes a Saint-Malo.

Naši žáci i pedagogové byli  ubytováni v rodinách, ve kterých poznali běžný život v cizí zemi, odnesli si spoustu zážitků, komunikovali v anglickém jazyce a ochutnali francouzskou kuchyni.

Věříme, že výjezd odstartoval dlouhodobou spolupráci mezi školami. Na jaře příštího školního roku uvítáme naše kamarády v Kolíně a doufáme, že výjezdy obou škol se budou pravidelně opakovat.

Děkujeme městu Kolín za pomoc při financování projektu a společnosti Kopos za propagační materiály.

Mgr. Gwellaouen Nédellec, vyučující Aj.