PROJEKT – SLOVNÍK, 3. ročníky

Když se řekne slovo slovník, vybaví se většině lidem bichle a nuda. Každý slovník však může skýtat potěšení. Potěšení z vědění. Slovníky našich žáků nabízejí ale i potěšení z tvorby a potěšení z času stráveného s rodiči.

V lednu 2018 byl žákům třetích tříd zadán dobrovolný domácí projekt – Můj slovník. Úkolem bylo tvorba obrázkového slovníku, který odráží slovní zásobu třetího ročníku. Žáci si tak opakovali slovíčka a na začátku příštího školního roku budou mít nejlepší pomůcku pro dobrý start do čtvrté třídy. Výsledek práce samozřejmě pozitivně ovlivní jejich klasifikaci.

Tímto děkuji všem aktivním žákům, kteří se zúčastnili. Rovněž vřele děkuji jejich rodičům, kteří je v tomto nelehkém úkolu podpořili. Bohužel zde nelze zveřejnit všechna díla. Ale posuďte sami, alespoň na základě několika fotografií, jak úspěšní byli. Bylo mi velkým potěšením těmito slovníky listovat! Těším se na příští školní rok, který spolu strávíme.

             

Your teacher, Věra Šmejkalová