PROJEKT – PLAKÁT, 4. ROČNÍKY

Žákům čtvrtých ročníků byl v lednu 2018 zadán dobrovolný domácí projekt – tvorba plakátu k jednomu z výukových témat v anglickém jazyce. Plakát měl obsahovat jistou slovní zásobu a fráze.

Pozitivním efektem je nejen opakování, ale i radost z tvorby a možnosti vylepšení si známky. Žáci měli otevřené možnosti uchopení ztvárnění a to také využili. Od kresby, přes koláž až po malbu. Fantazii se meze nekladly a tak tu máme například téma slovní zásoby FOOD pod úhlem meziplanetárního pohledu.

Milí žáci, děkuji za vaši účast. Bylo mi potěšením shlédnout vaše díla!

          

Your teacher, Věra Šmejkalová