Plán na první dny školní docházky pro prvňáčky

Pondělí 2. září 2019

8.00 – 8.30       – zahájení školní docházky a školního roku

                        – uvítání rodičů a nových žáků paní třídní učitelkou

8.30 – 9.15       – první samostatné minuty dětí ve třídě

                        – seznámení rodičů s náplní činností ve ŠD, v případě zájmu, provedou přihlášení do školní jídelny

Úterý 3. září 

8.00 – 10.50     – první den ve škole – zkrácené vyučování do 9.35 hodin 

                        – družina do konce týdne již po skončení vyučování

Středa 4. září – pátek 6. září 

8.00 – 10.50     – zkrácené vyučování do 10.50 hodin 

Od pondělí 9. září – vyučování podle rozvrhu