Návštěva Planetária Praha

Proč se střídá den a noc? Jaká tělesa plují sluneční soustavou? Jak se naše planeta pohybuje? Odpovědi na tyto otázky znají žáci z hodin zeměpisu, ale před Vánoci si šesťáci oživili své znalosti přímo v digitálním Planetáriu v pražských Holešovicích. Součástí pořadu byla i interaktivně vedená, živě komentovaná projekce noční oblohy. Program byl poučný i magicky relaxační a odcházeli jsme nadšeni.

Za VI.A Mgr.  K. Herelová (tř. uč.), Mgr. J. Stach (Z)