Oznámení

Vážení rodiče. 
V systému Bakaláři v položce Komens se množí dotazy a žádosti na mou osobu, které přísluší třídním učitelům nebo vyučujícím předmětů. Směřujte prosím, tyto zprávy přímo konkrétním osobám. Pokud se jedná o uvolnění krátkodobé – do dvou dnů včetně, platí totéž. Ke hlášení absence žáka slouží i kancelář školy, následně je nutné absenci omluvit prostřednictvím žákovské knížky (papírové či elektronické ).
Jako ředitelka se zabývám jen uvolněním žáka nad dva dny, které mi rodič předkládá na příslušném formuláři prostřednictvím třídního učitele žáka. Třídní učitel k žádosti připojuje komentář a podstupuje žádost k mému posouzení. 
Ke mě směřujte pouze stížnosti nebo dotazy, které nepřísluší k vyřízení některému ze zaměstnanců školy.

S pozdravem

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy