Návštěva ČNB

Třída 9.B navštívila v rámci předmětu občanské nauky ČNB v Praze. Pro žáky je zde připraven vzdělávací program „ Lidé a peníze“, kterým jsme si doplnili vědomosti a zhlédli trezor banky se zajímavými peněžními exponáty.


Mgr. A. Svobodová