Informace k vydávání zápisových lístků na SŠ

Zápisové lístky se standardně vydávají po přijímacích zkouškách. O tom, zda bude termín posunut nejsou zatím informace. Proto vyčkejte na termín přijímacích zkoušek, poté budou zápisové lístky vydávány

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy