Výuka doma-pokyny pro rodiče

Vážení rodiče a žáci, uvádím pokyny pro organizaci domácí výuky po dobu uzavření školy.

Výukové materiály a pokyny budou rozesílány od dnešního odpoledne a během zítřka takto:

1.-3. ročník

 – komunikace prostřednictvím třídních stránek (pokud jsou), pokud ne, přes e-mail třídních učitelů

ve tvaru jmeno.prijmeni@1zskolin.cz

4.-9. ročník

– komunikace přes systém BAKALÁŘI – KOMENS

– zde budou informace o způsobu zadávání výukových materiálů, způsobu plnění a termínech odevzdání

– zde budou též odkazy na výukové www stránky a v přílohách učební materiály – prezentace a vysvětlení obsahu výuky+pracovní listy či odkazy na procvičování a rozšíření učiva

– žáci budou vypracované materiály posílat dle domluvy s vyučujícím, obvykle na mailové adresy vyučujících

– další cesty výuky a komunikace dle dohody s jednotlivými vyučujícími

 

Hodnocení:

– případné hodnocení pouze zpětnou vazbou slovní formou

Prosím rodiče o racionální přístup, dohled nad žáky a zajištění aktivního přístupu svých dětí. Své požadavky přizpůsobte potřebám svých dětí, jejich práci kontrolujte, ale neučte se s nimi – veďte je k samostatnosti.