INFORMACE O VÝUCE OD 14. 10. 2020

 1. tento týden dokončíme v původním režimu výuky (není povinná on-line výuka) s tím, že zapojíme od středy i žáky, kteří jsou tento týden přítomni ve škole
 2. od pondělka – 19. 10. zachováme pro výuku z domova 100% rozvrh hodin, kromě EV, PV, TV – 2. st., VPV, HV – 1. st, tím usnadníme orientaci a režim připojování k on line výuce
 3. režim výuky – o režimu výuky informují učitelé za své předměty žáky vždy v pátek na následující týden – liché a sudé týdny dle kalendáře
 4. k informaci budeme využívat systém Bakaláři – na žákovský účet + kopie na rodičovský
 5. výuka bude kombinací on-line výuky přes Google Meet a zadávání práce přes dokumenty v Bakalářích
 6. následující rozpis je variantou s on line výukou v povinném minimálním rozsahu, on line výuka může být i ve větším rozsahu – dle rozhodnutí učitelů jednotlivých předmětů, 1. + 2. ročníky budou on line výuku preferovat.

1 hodinový předmět = on line 1x za 14 dní

2 hodinový předmět = 1 on line, 1 jiným způsobem /  týden

3 hodinový předmět = 2 on line, 1 jiný způsob / týden, další týden prohodit tj. 1 on line, 2 jiný způsob

další hodinové dotace předmětů analogicky – u sudých 1/2 a 1/2, u lichých 3+2, 4+3, 5+4

 1. o připojování – nepřipojování žáků k výuce si povedou učitelé evidenci
 2. varianta – sourozenci – jeden PC – výuka on line v jednu dobu – k výuce lze využít i telefon, tablet… příp. individuální domluva se žákem na náhradní hodině on line v jinou dobu
 3. varianta – žák nemá vůbec techniku (hlavně internetové připojení) – žák si v pondělí mezi

8 – 10 hodinou přijde pro práci do školy, ten dostane v papírové podobě. Tu připraví vyučující konkrétního předmětu, práci pak žákům předá určená AP. Vypracované úkoly předají žáci zase příští pondělí, kdy si přijdou pro další práci – učitelé pak kontrolují a připraví zpětnou vazbu.

  1. o žáky cizince bude pečovat především p. u. Hubáčková, Tichá a AP  Vokolková, AP budou spolupracovat s učiteli.
  2. kdo bude potřebovat žádost o ošetřovné dítěte, ozve se datovou schránkou nebo e mailem na adresu reditelstvi@1zskolin.cz. Podepsané formuláře se budou vydávat zpětně elektronicky, až bude odsouhlasena změna zákona. Tímto opatřením se snažíme omezit osobní kontakt s kanceláří školy. Tam přicházejte pouze v případě, že nemůžete použít jednu z výše uvedených cest elektronických.

——————————————————————————————————
Jídelna a distanční výuka:Vzhledem k tomu, že od zítra 14. 10. 2020 je zavedena distanční výuka, jsou automaticky všem žákům školy odhlášeny obědy.

——————————————————————————————————