Sdělení školní jídelny

Všichni žáci 1. a 2. ročníků mají od 18. 11. 2020 automaticky přihlášené stravování. Zkontrolujte si prosím na www.strava.cz zda máte dostatečnou výši financí na tyto přihlášené obědy.

Pokud se někdo nebude chtít stravovat, musí si oběd odhlásit .

Pro žáky na distanční výuce dochází ke změně času výdeje do jídlonosičů, a to na dobu  od 13,00 – 13,45 hod.

Zdeňka Šulcová, hospodářka ŠJ