Cesta kolem světa

Ve školním roce 2021/2022 se žáci 3.B vydali na „Cestu kolem světa“. Šlo o celoroční projekt, při kterém každý měsíc navštívili jinou zemi, seznámili se s její geografií, poznávali místní faunu a floru, všímali si kulturních odlišností, vyzkoušeli a sami uvařili jídla typická pro danou zemi, tančili, zpívali, sportovali, vyráběli… Projekt byl založen na práci ve skupinách, sdílení získaných informací, podporoval čtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti a dovednosti.