Biologická olympiáda 2023

Dne 27.1.2023 proběhlo školní kolo biologické olympiády na naší škole. Tentokrát bylo stěžejním tématem „Druhy a stavba rostlinných plodů a klíčení jednoděložných a dvouděložných semen.“

Olympiády se účastnilo 21 žáků z druhého stupně a do okresního kola postoupili tito žáci: Neruda Lukáš, Urban Jan, Janečková Veronika a Procházka Jiří.

Děkujeme tímto všem, kteří se olympiády zúčastnili, a gratulujeme těm, kteří postoupili do okresního kola.