Plán na první dny školní docházky pro prvňáčky

Pondělí   4. září 2023

8.00 – 8.30      – zahájení školní docházky a školního roku

                        – uvítání rodičů a nových žáků ředitelkou školy, zástupcem vedení města
                          a třídními učitelkami

8.30 – 9.15       – první samostatné minuty dětí ve třídě

                        – seznámení rodičů s náplní činností ve ŠD, v případě zájmu, provedou přihlášení
                          do školní jídelny

Úterý  5. září 

8.00 – 9.35      – první den ve škole – zkrácené vyučování do 9.35 hodin 

                        – družina do konce týdne již po skončení vyučování

Středa 6. září

8.00 – 10.50     – zkrácené vyučování do 10.50 hodin 

 

Od čtvrtka 7. září – vyučování podle rozvrhu

 

Poznámky: Bližší informace na e-mailech rodičů