Sdělení školní jídelny

Od 2. 11. 2020 si mohou žáci na distanční výchově opět vyzvedávat obědy. Pokud o toto máte zájem, přihlaste se přes internetovou stránku www.strava.cz. Výdej obědů je v době od

12,30 – 13,45 hod do jídlonosičů.   Ti, co hradí stravné složenkou, zavolejte si prosím o sdělení částka na zaplacení dalšího měsíce.

Šulcová, hospodářka školní jídelny

Důležitá informace ke školní jídelně pro žáky 7. základní školy

Vzhledem k tomu, že zároveň stravujeme děti rodičů ze záchranných složek, umožní žákům jídelna od pondělí 19.10. do odvolání odběr oběda v době od 12,30 do 13,45 do vlastních nádob. Nebude povoleno stravování přímo v jídelně. Žáci, kteří mají o stravování za těchto podmínek zájem, si přihlásí obědy přes systém Strava.cz. V současné chvíli jsou všechny obědy žáků odhlášeny. Takto je to dohodnuto s KHS pracoviště Kolín.

INFORMACE O VÝUCE OD 14. 10. 2020

 1. tento týden dokončíme v původním režimu výuky (není povinná on-line výuka) s tím, že zapojíme od středy i žáky, kteří jsou tento týden přítomni ve škole
 2. od pondělka – 19. 10. zachováme pro výuku z domova 100% rozvrh hodin, kromě EV, PV, TV – 2. st., VPV, HV – 1. st, tím usnadníme orientaci a režim připojování k on line výuce
 3. režim výuky – o režimu výuky informují učitelé za své předměty žáky vždy v pátek na následující týden – liché a sudé týdny dle kalendáře
 4. k informaci budeme využívat systém Bakaláři – na žákovský účet + kopie na rodičovský
 5. výuka bude kombinací on-line výuky přes Google Meet a zadávání práce přes dokumenty v Bakalářích
 6. následující rozpis je variantou s on line výukou v povinném minimálním rozsahu, on line výuka může být i ve větším rozsahu – dle rozhodnutí učitelů jednotlivých předmětů, 1. + 2. ročníky budou on line výuku preferovat.

1 hodinový předmět = on line 1x za 14 dní

2 hodinový předmět = 1 on line, 1 jiným způsobem /  týden

3 hodinový předmět = 2 on line, 1 jiný způsob / týden, další týden prohodit tj. 1 on line, 2 jiný způsob

další hodinové dotace předmětů analogicky – u sudých 1/2 a 1/2, u lichých 3+2, 4+3, 5+4

 1. o připojování – nepřipojování žáků k výuce si povedou učitelé evidenci
 2. varianta – sourozenci – jeden PC – výuka on line v jednu dobu – k výuce lze využít i telefon, tablet… příp. individuální domluva se žákem na náhradní hodině on line v jinou dobu
 3. varianta – žák nemá vůbec techniku (hlavně internetové připojení) – žák si v pondělí mezi

8 – 10 hodinou přijde pro práci do školy, ten dostane v papírové podobě. Tu připraví vyučující konkrétního předmětu, práci pak žákům předá určená AP. Vypracované úkoly předají žáci zase příští pondělí, kdy si přijdou pro další práci – učitelé pak kontrolují a připraví zpětnou vazbu.

  1. o žáky cizince bude pečovat především p. u. Hubáčková, Tichá a AP  Vokolková, AP budou spolupracovat s učiteli.
  2. kdo bude potřebovat žádost o ošetřovné dítěte, ozve se datovou schránkou nebo e mailem na adresu reditelstvi@1zskolin.cz. Podepsané formuláře se budou vydávat zpětně elektronicky, až bude odsouhlasena změna zákona. Tímto opatřením se snažíme omezit osobní kontakt s kanceláří školy. Tam přicházejte pouze v případě, že nemůžete použít jednu z výše uvedených cest elektronických.

——————————————————————————————————
Jídelna a distanční výuka:Vzhledem k tomu, že od zítra 14. 10. 2020 je zavedena distanční výuka, jsou automaticky všem žákům školy odhlášeny obědy.

——————————————————————————————————

INFORMACE K VÝUCE OD 12. 10. 2020

1. stupeň

stávající situace se nemění

2. stupeň

2. stupeň bude rozdělen na 2 poloviny takto:

 1. skupina VI. ABCD, IX. AB
 2. skupina VII. ABC, VIII. ABC

od pondělka 12. 10. začne ve škole skupina 1. (tzn. šestky a devítky)

-další týden se vymění se skupinou 2. (sedmičky, osmičky)

—————————————————————————————————–

 • výuka bude pokračovat plynule dál, při prezenční výuce se zaměří pedagogové na vysvětlení, seznámení, objasnění, časový posun v probraných výstupech a učivu, při distanční výuce na úkoly k procvičení, upevnění, ověření…
 • žáci dostanou tento pokyn ke zpětnému odesílání vypracovaných úkolů:
 • jedno a dvouhodinové předměty nejpozději do čtvrtka týdne distanční výuky, předměty vícehodinové ve dvou fázích – od středy a do pátku
 • úkoly v rámci distanční výuky budou zadány v pondělí na celý týden
 • používat se bude primárně platforma Bakaláři a školní G-maily žáků 
 • výuka je nyní ze zákona povinná i na dálku
 • případné omluvenky z distanční výuky jsou ve stejném režimu jako při výuce prezenční (nemoc atd.)

——————————————————————————————————

MŠMT rozhodlo o prodloužení podzimních prázdnin o pondělí a úterý (26. a 27. 10.) – týká se obou stupňů školy

——————————————————————————————————
Jídelna a distanční výuka:

Vzhledem k tomu, že od zítra 14. 10. 2020 je zavedena distanční výuka, jsou automaticky všem žákům školy odhlášeny obědy.

——————————————————————————————————

DŮLEŽITÉ – návštěvy ve škole

Vážení rodiče a ostatní návštěvníci školy,

v důsledku epidemiologické situace omezte osobní jednání se školou na nezbytně nutné případy. Do budovy školy i školní jídelny vstupujte s rouškou a použijte dezinfekci u vchodu do budovy!!!

Platí od 3. 9. 20 do odvolání.

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy
Základní škola Kolín II., Bezručova 980
Bezručova 980
280 02 Kolín 2
tel. 321 724 567