chov včel

Včely

 

Dne 3. 5. 2017se společně třída 3. B a 4. A zúčastnily zážitkového programu v Ekocentru  Huslík  u Poděbrad. Byl pro ně připraven výukový program o včelách, který vedla profesionální včelařka. Děti se seznámily s historií chovu včel až do dnešní doby.  Dozvěděly se, jak to v úle chodí, jaké jsou ve včelstvu včely a jaké mají funkce. Seznámily se s pojmy včelí královna, trubec a dělnice. Podle pokynů lektorky plnily různé úkoly, sestavily plástev
na med, vyzkoušely si pomůcky, které používá včelař při práci ve včelíně, a vyrobily si svíčku ze včelího vosku. Na závěr ochutnaly místní med a také si ho mohly zakoupit.  Ve druhé části programu si zahráli hry v místním lužním lese a prošly si záchrannou stanici, která se stará
o poraněná a hendikepovaná zvířata.   

Mgr. M. Hubáčková