Den dětí

Jako každoročně i letos se v naší škole konal Den dětí, který pro své mladší kamarády připravili ti nejstarší – žáci 9. třídy. Ze sportovních soutěží a disciplín jste mohli  vidět skákání v pytli, paralelní slalom, či absolvovat opičí dráhu zakončenou trampolínou. Bylo toho opravdu spoustu a žákům se Den dětí líbil i proto, že všichni si odnášeli nějakou sladkou odměnu za své snažení. I počasí bylo příznivé a tak nevadilo ani trochu vody na oblečení při postrkování PET víček vodou z injekčních stříkaček.  Zkrátka – povedlo se.

                                                                                                                             Ivana  Marková