Drakiáda ve školní družině

Každoročně naše školní družina pořádá v podzimním období pro děti „Drakiádu“.

Pouštění draků je závislé na počasí, proto se všechny vychovatelky dohodly na delším termínu konání od 2. – 13. 10. 2017. Oddělení se musela i střídat, protože nejblíže škole je hřiště u Billy, kam se všech našich 10 oddělení najednou nevejde.

Kdo měl draka, snažil se, aby ten jeho létal nejvýš a nejdéle se udržel ve vzduchu. Dětem se pouštění draků moc líbilo a odpoledne si užily, což bylo naším cílem.

Děkujeme rodičům, že nám umožnili tuto podzimní akci uskutečnit a svým dětem zakoupili draka.

    

B. Belzová, vychovatelka ŠD