Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

V letošním školním roce se poprvé žáci IX. ročníku zúčastnili této soutěže.

Během měsíce listopadu byli otestováni a tři nejlepší řešitelé postupují do druhého regionálního kola.                         

Tato celostátní soutěž rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti a představuje chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože poskytuje široké možnosti studijního i pracovního uplatnění. Hlavním pořadatelem soutěže je Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, pod záštitou Svazu chemické ho průmyslu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Prvního regionálního kola, které se uskutečnilo na naší škole pod vedením Mgr. Lucie Nechvílové, se zúčastnilo celkem 35 žáků z IX. ročníku. Do druhého regionálního kola postoupili tito 3 žáci:

Párys Vojtěch, Hynčicová Aneta, Kropáček Filip.

Vítězům gratulujeme. Přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Ostatním patří nemalé poděkování za účast.

Mgr. Lucie Nechvílová