Přes bariéry s policií

Naši žáci z 8. tříd se 25.4.2018 zúčastnili akce „Přes bariéry s policií“, kterou pořádala Středočeská policie s nadací Konto Bariéry na Atletickém stadionu v Kolíně. Děti si mohly vyzkoušet testy fyzické způsobilosti pro přijetí k Policii ČR. Zúčastnila se většina a někteří je i splnili. Za každého úspěšného účastníka přispěje sponzor finanční částku na invalidní vozík pro p. Miroslava. Kromě sportování byly připraveny ukázky IZS. Žáky zaujala první pomoc, judo, psi záchranáři a trenažéry. Všichni se shodli, že se jim akce líbila a rádi by se příště znovu zúčastnili.

          

 

PhDr. Irena Najbrtová