DEN ZEMĚ 2018

Den Země je sekulárním (světským) svátkem, což znamená, že je nezávislý na náboženství, náboženských úvahách a jednáních.

Tento den připadá každoročně na 22. duben a je věnován Zemi. Samotný svátek je ovlivňován původními dny Země, při kterých se oslavovala jarní rovnodennost – příchod jara. V moderním světě jde o svátek ekologicky motivovaný, svátek, který má upozornit lidi na dopady, které nás čekají při ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá až do roku 1969. Současným cílem je tak zvyšování energetické účinnosti, recyklování odpadků a hledání obnovitelných zdrojů energie.

Učitelé naší školy, jako každý rok, připravili pro žáky spoustu zajímavých aktivit, využili nabídky programů ekocenter nebo zorganizovali zajímavé exkurze do podniků v blízkém okolí.

Tradičně mezi akcemi nechyběl sběr papíru – sebralo se více jak 11 000 kg.

Dalšími neodmyslitelnými aktivitami byly: návštěva ekologické výstavy pořádaná Městským kulturním střediskem v Kolíně a interaktivní program nadace Zdravá pětka pro naše prvňáky a nově i pro žáky 6. ročníku.

Vše další, co bylo společné s oslavou Dne Země, se uskutečnilo např. v Archeoparku Všestary (2. třídy), v Ekocentrum Huslík u Poděbrad (3. třídy), Ekocentrum Horky (4. třídy) nebo na Školním statku v Poděbradech (5. třídy).

Žáci druhého stupně vyrazili na zajímavou procházku Národní přírodní rezervací Libický luh (7. třídy) nebo na zajímavé exkurze do tepelné elektrárny Chvaletice, do nymburského pivovaru a poděbradských skláren Bohemia.

Ekologicky motivovaného programu se také děti zúčastnily v rámci pobytů v přírodě, vícedenních výletů nebo také adaptačních kurzů.

Je však třeba si uvědomit, jak je pro člověka důležitá voda – základní podmínka existence života –  a půda – složka neživé přírody sloužící k zajištění potravy.

 

koordinátor EVVO