Informace pro rodiče k 1. školnímu dni

Žáci 1. tříd s rodiči přicházejí hlavním vchodem  (schodiště), ostatní žáci vstupují vraty vedle MŠ.

Mgr. Zdenka Nerudová