Prodej čipů

Ve čtvrtek dne 29. 8. 2019 bude zahájen prodej čipů pro vyzvedávání účastníků ze ŠD.

Čtvrtek od 8h do 14h (vychovatelky Plachá,Sasková – 2.oddělení).
Pondělí od 8:30h do 10h a od 12:30 do 15:30 (kancelář školy).
Cena 100Kč za 1ks.

Do ranní družiny bude možnost používat Kolínskou chytrou klíčenku, její načtení do systému je
zpoplatněno 50 Kč za 1 ks. V případě zájmu rodiče uhradí částku současně s částkou za čip,
načipování do systému bude provedeno během prvního týdne v září.
Čipy budou vydány pouze zákonným zástupcům, nikoli žákům.
Po dobu zkušebního provozu se vydávají 2ks na rodinu.