Exkurze na Vyšehrad

Dne 23.9. si naše třída 7.B udělala literární exkurzi  na Vyšehrad do Prahy. Hodně jsme se o něm dozvěděli. Připomněli jsme si pověsti, obešli jsme hradby s krásnými výhledy, brány, navštívili jsme Libušinu lázeň, místo, kde stál palác, čertův kámen a navštívili jsme i vyšehradský hřbitov.

 Vypracovávali jsme pracovní list – hledali hroby se  jmény význačných osobností a ověřovali jsme si získané znalosti. 

Exkurze se všem moc líbila. 

Aneta Kloboučníková