Zápis do 1. tříd – Informace k počtu zapsaných dětí

V rámci letošního zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 jsme celkem zapsali 96 žáků, z toho je 16 žádostí o odklad.

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy