OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Od 12. 4. 2021 nastupují žáci prvního stupně na rotační prezenční výuku.

Obědy všech žáků 1. stupně budou PŘIHLÁŠENÉ a podle docházky si každý žák ODHLÁSÍ dny, kdy bude na distanční výuce.

Platí i pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.

 

 

Žáci 2. stupně zůstávají na distanční výuce a obědy budou mít ODHLÁŠENÉ.

Pokud budou mít zájem o odběr obědů do jídlonosiče, tak si obědy musí PŘIHLÁSIT.

Výdej bude probíhat po výdeji obědů všem žákům 1. stupně, tj.  13.15 – 13.45 hod.