ZÁPIS DO PRNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍROK 2021/2022

Datum konání. 1. 4. 2021 – 16. 4. 2021

Vážení rodiče,

klikněte na odkaz Online zápis do školy a zaregistrujte dítě:

TERMÍN REGISTRACE: od  čtvrtka 1. dubna 2021 do středy 14. dubna 2021

Zde se Vám zobrazí formulář, kde vyplníte všechny potřebné údaje a ten se následně odešle do systému školy. Systém vám automaticky vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude vyvěšeno rozhodnutí o přijetí. Na Váš e-mail škola zašle odkazy ke stažení Žádosti o přijetí, případně Žádosti o odklad (nutno zaškrtnout v zápisovém formuláři) a Zápisový lístek do školní družiny. Ty vyplníte a doručíte do školy jedním z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy s ID: mf5gixt (z osobní datové schránky, NE firemní)
  2. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na: reditelstvi@1zskolin.cz
  3. osobně, na základě Vámi vyplněného připravenou tištěnou podobu a vy podepíšete ve vybraném čase dne 15. nebo 16. dubna 2021.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce, kde je uveden trvalý pobyt.

K Žádosti o odklad povinné školní docházky, zákonný zástupce přikládá nejpozději do 30. 4.  2021 doporučení dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny.