Informace k provozu kanceláře školy v období letních prázdnin a k vyzvedávání vysvědčení

Ve dnech 1., 2. a 7. července budou provozní hodiny kanceláře školy pro veřejnost a případné vyzvedávání nevyzvednutých vysvědčení takto:

7- 12 hodin.

V období letních prázdnin budou provozní hodiny kanceláře školy pro veřejnost takto:

Pondělí 8- 14 hodin.

V případě, že by Vám tento termín nevyhovoval, lze se telefonicky dohodnout na jiném čase, tel. 321 724 567.

Přístup do školy bude po hlavním venkovním schodišti ke služebnímu vchodu, kde bude umístěn zvonek na kancelář školy. Přístup do jiných prostor školy a zahrady nebude možný z důvodu probíhajících výkopových prací.