Absolventské práce

Na naší škole žáci devátých ročníků obhajovali své absolventské práce. I přes nepřízeň covidové karantény všichni žáci zdárně obhájili své práce před komisí složenou z učitelů a svými spolužáky a prokázali tak, že umí pracovat s informacemi a z nich pak vytvořit práci.
Obhajoba absolventské práce