Ředitelské volno 3.9.2021

Vážení rodiče a žáci školy, 

dovolte mi, abych vás přivítala k 1.9.2021 zpět ve škole. Doufám, že školní rok proběhne řádně bez náhlých zvratů a všichni se budeme moci setkávat při výuce i školních akcích. Na žáky již čekají jejich učitelé a ostatní pedagogové a zároveň i kamarádi a spolužáci. 

K jednomu narušení výuky bohužel dojde, vzhledem k tomu, že dne 3.9. 21 dojde k proškolení pedagogického sboru, vyhlašuji po dohodě se zřizovatelem pro žáky ředitelské volno. Tento den budou všem žákům školy odhlášeny obědy. Žáci prvního stupně mohou na písemné přání rodičů využít dohled ve školní družině. Toto je třeba nejpozději ve čtvrtek 2.9.21 sdělit třídním učitelům, zároveň budou mít zajištěn oběd ve školní jídelně. Žáci druhého stupně si mohou objednat oběd individuálně za plnou nedotovanou cenu. Děkuji za pochopení

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy