Přítomnost hospodářky v přípravném týdnu

Vážení rodiče,

 

hospodářka školní jídelny bude přítomna v přípravném týdnu takto:

 

Pondělí         22. 8. 2022                   08,00 – 12,00 hod

Úterý            23. 8. 2022                   08,00 – 12,00 hod

Středa           24. 8. 2022                    08,00 – 12,00 hod

Čtvrtek         25. 8. 2022                  08,00 – 12,00 hod

Pátek            26. 8. 2022                  školení

 

Pondělí         29. 8. 2022                  08,00 – 12,00 hod

Úterý             30. 8. 2022                  08,00 – 12,00 hod

Středa           31. 8. 2022                   08,00 – 12,00 hod

 

Jinak dle tel. dohody   –  kontakt:  tel. 321 724 236  

 

Příjemné prožití letních dní.

 

                                    Zdeňka Šulcová, hospodářka školní jídelny

Informace o výsledcích zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 4. 7.  2022 na webových stránkách školy https://www.1zskolin.cz/ a na budově školy.

Результати зарахування будуть оприлюднені 4. 7. 2022 року на сайті школи https://www.1zskolin.cz/   і на будівлі школи.

Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do vlastních rukou.

Рішення про те, що дитина не була прийнята, ви отримаєте поштою.

Školní rok v České republice začíná 1. 9. 2022.

Навчальний рік у Чехії починається 1 вересня 2022 року.

Výsledky zápisů UA

Результати зарахування

Informace k provozu kanceláře školy v období letních prázdnin a k vyzvedávání vysvědčení

Ve dnech 1. a 4. července budou provozní hodiny kanceláře školy pro veřejnost a případné vyzvedávání nevyzvednutých vysvědčení takto:

7- 12 hodin.

V období letních prázdnin budou provozní hodiny kanceláře školy pro veřejnost takto:

pondělí 8- 12 hodin.

V případě, že by Vám tento termín nevyhovoval, lze se telefonicky dohodnout na jiném čase, tel. 321 724 567.

Uzavření vjezdových vrat do areálu školy od MŠ Bezručova

Vážení rodiče,

od pondělí 6. 6. 2022 budou trvale uzavřena vjezdová vrata do areálu školy (ze strany MŠ Bezručova).  K tomuto opatření jsme nuceni přistoupit zejména proto, že někteří občané zajíždí neoprávněně do zákazu vjezdu, který je v tomto prostoru vyznačen dopravní značkou a blokují tak přístup zásobování do mateřské školy a zároveň tím ohrožují bezpečnost žáků naší školy i dětí mateřské školy.
 
Děkuji za pochopení
 
Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy

ZÁPIS DO 1. ročníku a dalších ročníků pro cizince (Ukrajina)

ZÁPIS do 1. ročníku a dalších ročníků pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

termín zápisu:

16. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 (čtvrtek)

17.6. 2022 od 14:00 do 16:00 (pátek)

Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a plnění povinností školní docházky

Plnění povinností školní docházky je stanoveno v § 37 a 38 zákona 561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle § 165 školského zákona.

Kritéria přijetí:

– naplněnost kapacity školy

– spádová oblast podle adresy bydliště dítěte

V případě, že počet uchazečů přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude situace konzultována se zřizovatelem a po té je možné pořadí stanovit i losem. K losování by došlo mezi všemi dětmi za účasti ředitelky školy, zástupce Sdružení rodičů a zástupce pedagogů.    Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona 561/2004 (Školský zákon) § 182a.

K zápisu

> osobní účast s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce

> s dokladem adresy bydliště dítěte (pas, vízum dítěte)

> zjednodušenou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (i v ukrajinském jazyce)

> v případě zájmu, žádost o odklad povinné školní docházky, pokud jde o dítě přijímané do 1. třídy. K vyplněné žádosti o doklad povinné školní docházky je nutno v den zápisu doložit:

> doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost

> doporučení pedagogicko-psychologické porady nebo speciálně pedagogického centra

 

Mgr. Zdenka Filipová, ředitelka školy

 

Odkazy na stažení formulářů:

Žádost o přijetí k plnění školní docházky pro cizince (Ukrajina)

Žádost o odklad povinné školní docházky (1. třída – Ukrajina)