Informace k testování Covid – 19

Sdělení MŠMT

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol
a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021 – 19/MIN/KAN) končí 10. 9. 2021.

Od 13. 9. 2021 proto nebude naše škola testovat. Toto bude platit až do případného nového mimořádného opatření.