Děti dětem

    Válka na Ukrajině vyvolala velkou sílu lidství. Češi posílají finanční dary na konta nadací, ubytovávají ukrajinské rodiny, organizují sběr oblečení, základních hygienických potřeb, potravin.

    Také naši školu tato situace nenechala chladnou. Školní parlament se rozhodl zaměřit na ty nejzranitelnější a věkově jim nejbližší – děti.

    Akce Děti dětem je sbírka věcí, které pomohou ukrajinským dětem při výuce a trávení volného času – pastelky, vodovky, tužky, fixy, pera, modelína, čtvrtky, omalovánky, sešity, společenské hry…… a  drobné osobní dárečky pro radost, které vyrobili žáci sami.

    Všechny nashromážděné věci budou předány zástupci z řad školního parlamentu přímo do vzdělávacích center pro ukrajinské děti, které v Kolíně vznikají za podpory CIC ( centra pro integraci cizinců) a Města Kolína.

Ukončení sbírky je 31.3.

 

 Mgr. Michaela Volková, koordinátor školního parlamentu