Velikonoční koulení vajec

Po letošní vydatné pomlázce jsme si se třeťáky vyzkoušeli i tradiční anglický zvyk „egg
rolling“ – soutěž v kutálení vajec. Využili jsme k tomu příhodný kopeček v areálu školy a
vykoledované kraslice posloužily pro tuto netradiční zábavu. Takovou hodinu angličtiny si
všichni užili.
Klára Herelová

Velikonoční tradice koulení vajec
Egg rolling