Plán na první dny školní docházky pro prvňáčky

Čtvrtek  1. září 2022

8.00 – 8.30      – zahájení školní docházky a školního roku

                        – uvítání rodičů a nových žáků ředitelkou školy, místostarostou p. Najbrtem
                          a třídními učitelkami

8.30 – 9.15       – první samostatné minuty dětí ve třídě

                        – seznámení rodičů s náplní činností ve ŠD, v případě zájmu, provedou přihlášení
                          do školní jídelny

Pátek 2. září 

8.00 – 10.50     – první den ve škole – zkrácené vyučování do 9.35 hodin 

                        – družina do konce týdne již po skončení vyučování

Pondělí 5. září – úterý 6. září 

8.00 – 10.50     – zkrácené vyučování do 10.50 hodin 

 

Od středy 7. září – vyučování podle rozvrhu

Poznámky: Bližší informace na e-mailech rodičů