Jak být dobrým kamarádem

Projekt (15. 9. 2022) – 3. B
Jak být dobrým kamarádem
V rámci školního preventivního programu se naše třída i v letošním školním roce zapojila do projektu Jak být dobrým kamarádem, jehož lektorka paní Pencová nás každoročně navštěvuje a my se na ni i jejího maňáska a pomocníka Ludvíka vždy moc těšíme. Program byl zaměřený na utužování vztahů mezi spolužáky a kamarádské vazby. Snažili jsme si prožít různé nepříjemné situace, abychom na vlastní kůži zažili, jak se může každý cítit v různých situacích i jak jim předcházet. Cílem projektu bylo, abychom si vědomě i nevědomě neubližovali, dokázali spolu dobře vycházet, vzájemně se respektovat a spolupracovat.