Bezpečně do školy – účast Městské policie Kolín

Projekt (15. 10. 2021) – 2. B
Bezpečně do školy – účast Městské policie Kolín
V rámci projektu Bezpečně do školy zavítali na besedu do naší třídy 2.B dne 15. 10. 2021 strážníci z místní kolínské služebny městské policie. Formou zábavných situací a her nám poskytli odpovědi na otázky týkající se různorodých možných nebezpečných situací v životě každého z nás. Po skončení setkání jsme si odnášeli vědomosti ohledně bezpečného chování v dopravě, chování k cizím lidem, ochraně zdraví i návody, jak se máme zachovat, pokud bychom byli pouhými svědky nepříjemných, nechtěných a nežádoucích situací.
Mgr. Růžičková