Praxe v chemické laboratoři

Dne 17.5. jsme navštívili společně s panem učitelem Šimonem a s panem učitelem Mejdou v rámci chemie fakultu chemicko-technologickou univerzity Pardubice. V laboratoři všichni měli možnost pracovat s profesionálními chemickými přístroji a vyzkoušet si chemii v praxi. Byly předváděny demonstrační ukázky (např. s kapalným dusíkem, UV detekce, fluorescence apod.). Po celou dobu laboratorní práce nás provázela Ing. Hana Doušová PhD. Odešli jsme s novými znalostmi a těšíme se, že se tam opět podíváme v devátém ročníku.
Třída 8.A

 

https://eu.zonerama.com/1zskolin/Album/9892710