Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Školního kola Olympiády v anglickém jazyce se zúčastnili vybraní žáci 6. až 9. ročníků ve dvou kategoriích. Prošli rozřazovacím testem zaměřeným na gramatické jevy a slovní zásobu, porozumění textu i poslech. Nejúspěšnější z nich postoupili do ústního kola, ve kterém žáci hovořili o sobě, o vybraném tématu a popisovali vybrané obrázky.
Vítězové obou kategorií se zúčastnili kola okresního, které se konalo v DDM Kolín 5.3.2024. Ve velké konkurenci žáků a žákyň škol z celého okresu dosáhl velkého úspěchu Petr Málek z 8.C, který získal vynikající 5. místo z 19 soutěžících, s velmi těsným bodovým výsledkem na vítěze. V mladší kategorii se Dominik Němeček ze 7.B umístil na děleném 14. místě z celkového počtu 20 soutěžících. 
Gratulujeme a přejeme úspěchy i v dalších ročnících.
angličtinářky K.Herelová, L. Skalníková, S. Pohořelcová, P. Brzáková a S. Špinková