Další projekty

Projekty Primární prevence soc. patologisckých jevů, Prevence kriminality, Recyklohraní

Projekty podporují zdravý životní styl a minimalizují výskyt negativních sociálních jevů.

Projekty Ovoce do škol a Mléko do škol

Podpora zdravých stravovacích návyků

Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem